مارکت بان
کاغذ روزنامه

کاغذ روزنامه

بازار کاغذ
370,000 تومان

دسته‌بندی‌ها

مشخصات

واحد

کیلو گرم

اندازه

عرض 100

گرماژ

45