مارکت بان
سپری
قوطی و پروفیل
نبشی
ناودانی
میلگرد
لوله
تیرآهن
ورق
مفتولی
بازار آهن
قیمت زنده
سپری 5 25,963
سپری 4 25,963
سپری 6 26,147
سپری 3 26,147
آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 38,532
قوطی 90 * 90 اهواز و گیلان 36,697
قوطی 40 * 80 اهواز و گیلان 36,697
قوطی 60 * 60 36,514
قوطی 200 * 200 (ستونی) 41,743
قوطی 160 * 160 (ستونی) 41,743
قوطی 25*25 مبلی 46,789
قوطی 20 * 60 اهواز و گیلان 36,697
قوطی 40 * 80 گالوانیزه 55,046
قوطی 100 * 100 (ستونی) 35,963
نبشی 75*75 25,046
نبشی 30*30 23,624
نبشی 90*90 21,743
نبشی 4 24,495
نبشی63*63 27,064
نبشی 63*63 26,972
نبشی 60*60 24,128
نبشی 50*50 23,578
نبشی 50*50 24,633
نبشی 50*50 23,303
ناودانی 12 سبک 27,523
ناودانی 8 24,312
ناودانی 30 58,532
ناودانی 8 24,404
ناودانی 6 25,963
ناودانی 14 24,587
ناودانی 16 سنگین 26,330
ناودانی 8 24,495
ناودانی 26 40,367
ناودانی 10 24,404
میلگرد 8 سیرجان حدید 24,495
میلگرد کلاف 8 امیرآباد 24,312
میلگرد 8 کاوه تیکمه داش 24,404
میلگرد 12 خرمدشت تاکستان 23,394
میلگرد بستر عرض 15 35,046
میلگرد 20 شاهرود 23,303
میلگرد 20 حسن رود 23,578
میلگرد 14 کرمان 23,028
میلگرد 22 سرمد ابرکوه 22,661
میلگرد 32 آذر فولاد امین 23,394
لوله مانیسمان 20 66,055
لوله 1/2-2 صنعتی 37,798
لوله مانیسمان 1/2-1 1,320,183
لوله 3/4 گازی توکار (API) سپاهان 47,339
لوله 3/4 گالوانیزه قزوین 56,881
لوله 3 گازی توکار (API) سپاهان 47,339
لوله 16 مبلی 49,541
لوله تست آب 1/2-3 37,523
لوله تست آب 4 38,440
لوله 1/2-2 صنعتی 37,156
تیرآهن 24 لانه زنبوری 11,192,661
تیرآهن 14 فایکو سبک 24,954
هاش HEA سایز 28 62,385
تیرآهن 18 لانه زنبوری 6,055,046
تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن 10,091,743
تیرآهن سبک 18 ذوب آهن 5,688,073
هاش HEA سایز 10 57,798
تیرآهن سبک 20 ذوب آهن 8,899,083
هاش HEA سایز 45 58,670
تیرآهن سبک 16 ذوب آهن 28,257
ورق 2 میل فولاد مبارکه 38,807
ورق 1.25 میل کاشان 40,367
ورق آلومینیوم آجدار ضخامت 3 0
ورق 6 میل فولاد سبا 43,486
ورق استیل 316 ضخامت 6 0
ورق قهوه ای فولاد مبارکه اصفهان 49,450
ورق 4 میل فولاد سبا 43,761
ورق 0.7 میل کاشان 39,633
ورق 1 میل فولاد مبارکه 43,486
ورق 0.5 میل کاشان 44,771
رابیتس مسعود 1220 گرمی 65,138
رابیتس3 چشمه 550 گرمی 20,642
رابیتس 700 گرمی 38,073
رابیتس 1100 گرمی 53,670
رابیتس مسعود1120 گرمی 55,505
سیم مفتول مسوار 2.5 29,174
رابیتس3 چشمه 980 گرمی 31,193
خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 10 30,780
رابیتس مسعود 910 گرمی 52,661
تیر حصار یک سر خم 311,927
بیشتر