مارکت بان
کرفس ۱.۲ کیلوگرمی ± ۲۰۰ گرم
11,880 تومان

دسته‌بندی‌ها

مشخصات

شرح

۱.۲ کیلوگرم ± ۲۰۰ گرم

تگ

تازه

برند (فارسی)

بدون برند

برند (انگلیسی)

No Branded

دسته فرعی

سبزیجات و صیفی جات

دسته اصلی

میوه و سبزیجات تازه