مارکت بان
خیار اصفهان ۱ کیلوگرمی
28,600 تومان

دسته‌بندی‌ها

مشخصات

شرح

۱ کیلوگرم

تگ

تازه

برند (فارسی)

بدون برند

برند (انگلیسی)

No Branded

دسته فرعی

میوه تازه

دسته اصلی

میوه و سبزیجات تازه