مارکت بان
کالباس کرات قارچ و گوشت و مرغ ۷۰% کامپوره ۵۰۰ گرم

کالباس کرات قارچ و گوشت و مرغ ۷۰% کامپوره ۵۰۰ گرم

مواد غذایی مواد پروتئینی سوسیس و کالباس
147,970 تومان

دسته‌بندی‌ها

مشخصات

شرح

۵۰۰ گرم

تگ

برند (فارسی)

کامپوره

برند (انگلیسی)

Kampooreh

دسته فرعی

سوسیس و کالباس

دسته اصلی

مواد پروتئینی